Szczegóły projektu

Sauna nad Jeziorakiem


Lokalizacja

Ekomarina ul. Dąbrowskego 11a Iława

Skrócony opis zadania

Dajemy możliwość saunowania i ochładzania się w Jezioraku. Wyjątkowa lokalizacja sauny w Ekomarinie nad brzegiem Jezioraka, sprawi ze saunowanie będzie niesamowitym przeżyciem. Sauna to doskonałe działanie inhalacyjne, oczyszcza drogi oddechowe, stanowi element odnowy biologicznej w sporcie. Ochładzanie w Jezioraku, obcowanie z bliską nam przyrodą, hart ducha i ciała. Seanse saunowe i morsowe.

Opis projektu

Budowa sauny w pomieszczeniach ekomariny. Stowarzyszenie posiada niekompletne wyposażenie sauny które może zostać użyte w projekcie. Może to mieć wpływ na obniżenie kosztów realizacji. Należałoby rozważyć również stworzenie możliwości wejścia do jeziora naprzeciw wyjścia z budynku B ekomariny gdzie potencjalnie mogłaby zostać zainstalowana sauna.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Projekt wpisuje się w program profilaktyki zdrowotnej, która w ramach opieki podstawowej zdrowotnej, jest zadaniem publicznym o znaczeniu lokalnym leżącym w gestii samorządu gminnego. Szeroki wachlarz różnorodnych możliwości dbania o zdrowie i profilaktykę zdrowotną może zdecydowanie poprawić kondycję mieszkańców Iławy i jeszcze bardziej zachęcić do uprawiania aktywności ruchowej. Korzystanie z projektowanej sauny w Ekomarinie dzięki zastosowanym procedurom będzie łatwiejsze, bardziej dostępne niż na pływalni miejskiej, czy hali sportowej dla każdego zainteresowanego mieszkańca Iławy. Sauna w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora będzie wyjątkowym obiektem w skali regionu. Stanie się dodatkową atrakcją turystyczną. Wpisuje się doskonale w trend zdrowego trybu życia i obcowania z przyrodą, coraz bardziej popularny wśród mieszkańców. Miejsce to będzie wyjątkowo atrakcyjne dla amatorów zimnych kąpieli i saunowania których falowo przybywa w społeczeństwie.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława w przypadku jego realizacji

Dostępność sauny dla wszystkich mieszkańców Iławy, lokalnych stowarzyszeń i klubów sportowych. Sauna dozorowana i utrzymywana przez właściciela obiektu. Dostep do pomieszczeń mógłby być nadawany zdalnie, lub przez udostępnianie elektronicznego klucza, który pozwoliłby ewidencjonować czas korzystania z sauny. Sterowanie sauną zdalne, po wcześniejszym zabukowaniu godzin w dni powszednie. Weekendy seanse o określonych godzinach. Korzystanie z sauny w sposób określony w regulaminie, pod groźbą sankcji odpowiedzialności materialnej przez osobę wynajmującą.
Proponowane godziny użytkowania od 7.00 do 23.00 wcześniej zgłoszone i umówione do operatora. Dla bezpieczeństwa możliwe jest wykorzystanie monitoringu ekomariny, po ewentualnej rozbudowie.
Dodatkowo jako działanie miękkie, w pierwszym etapie działania sauny organizacja seansów saunowych przez doświadczonych „saunamistrzów” np z Polskiego Towarzystwa Saunowego

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

Koszty utrzymania pokryte przez podmioty/osoby korzystające z obiektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie projektu adaptacji wyznaczonych pomieszczeń w Ekomarinie20 000 zł
2Adaptacja pomieszczeń i budowa sauny z niezbędnym zapleczem100 000 zł
3Uruchomienie sauny10 000 zł
4inne koszty eksploatacyjne20 000 zł
5Realizacja seansów saunowych 50 000 zł
Łącznie: 200 000 złProjekt został zweryfikowany negatywnie przez Zespół ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, a co za tym idzie nie zostaje dopuszczony do głosowania. Projekt nie jest zgodny z Rozdziałem 2 § 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) d) oraz e) Zasad i trybu przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego stanowiące załącznik do Uchwały NR XII/129/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 września 2019 r. Projekt po konsultacjach z projektantem Ekomariny okazał się technicznie niemożliwy do realizacji. Instalacja sauny wymagałaby przebudowy budynku, co zwiększyłoby koszt prac i tym samym koszt realizacji byłby większy niż 200 tyś pln.  Dodatkowo projekt  nie zawiera wszystkich kosztów, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem, opłatami administracyjnymi. Na terenie Ekomariny Gmina Miejska jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego z funduszy UE o nazwie „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”. Przedmiotem projektu jest rozbudowa przystani jachtowej Ekomarina w 
Iławie na potrzeby pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich zarówno dzieci
i młodzieży jak i seniorów.