Szczegóły projektu

Utwardzenie powierzchni i utworzenie miejsc parkingowych na ul. Królowej Jadwigi 24a


Lokalizacja

Teren od strony balkonów Królowej Jadwigi 24a

Skrócony opis zadania

Małpi Gaj, Dom Weterana, siedziba Młodzieżowej Orkiestry Dętej, chluba i wizytówka miasta – Tak było kiedyś.
A obecnie? Rudera, pustostan, dziury i błoto.
Zmieńmy to! Uporządkujmy choć część terenu, zanim ruszą tyle razy obiecywane inwestycje.
Niech zagospodarowanie przestrzeni przy Królowej Jadwigi będzie pierwszym, ważnym krokiem dla przywrócenia świetności tej okolicy!

Opis projektu

Wyrównanie i utwardzenie terenu (położenie kostki brukowej lub innego materiału jeżeli został wyznaczony w szerszym projekcie remontu "Domu Weterana"), utworzenie miejsc parkingowych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Urząd Miasta od lat otrzymuje wnioski od mieszkańców z prośba o zagospodarowanie tego terenu. Teren pełen głębokich dziur, bardzo zaniedbany. Teren został uwzględniony w planach remontu 'Domu Weterana' ale miasto nie dysponuje środkami na jego realizację. Rozumiem, że mogą być gotowe plany na ten teren i realizacja oczywiście może przebiegać wedle planu ale chcemy aby ta 'cześć' została zrealizowana w trybie pilnym. Czekanie na realizacje całego projektu może potrwać lata a stan gruntu z roku na rok jest coraz gorszy, co za tym idzie frustracja osób korzystających z niego. Z powodu długiego okresu oczekiwania na realizację składam wniosek do budżetu obywatelskiego na przyszły rok.
Zagospodarowanie tego terenu sprawi, że wszyscy korzystający z terenu mieszkańcy nie będą zmuszeni do ciągłego czyszczenia obuwia, naprawy samochód (jeździ się tragicznie) oraz oglądania tak zaniedbanego terenu.
'Brzydota' tej części osiedla położonego w centrum miasta nie pasuje do przepięknego otoczenia.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława w przypadku jego realizacji

Teren dostępny 24 godziny na dobę.
Z efektów realizacji zadania będzie korzystał każdy kto uda się w tą stronę miasta ( mieszkaniec okolicy, spacerowicz, turysta).
Teren jest w centrum miasta, rzut kamieniem od jeziora.
Na pewno podniesie walory estetyczne okolicy.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

nie mam dodatkowych kosztów chyba ze demontaż miałby być spowodowany awarią

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt kostki brukowej 49,98zł x 600m229 988 zł
2Układnie kostki brukowej 43,20zł/m225 920 zł
3Przygotowanie podłoża pod kostkę (obciążenie do 3,5 t.) 12,30zł/m27 380 zł
Łącznie: 63 288 zł

Projekt został zweryfikowany negatywnie przez Zespół ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, a co za tym idzie nie zostaje dopuszczony do głosowania. Projekt nie jest zgodny z Rozdziałem 2 § 4 ust. 1 pkt 5 lit. d) oraz e) Zasad i trybu przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego stanowiące załącznik do Uchwały NR XII/129/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 września 2019 r. Projekt koliduje z innymi zaplanowanymi kompleksowymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Miejską Iława na terenie wskazanego osiedla wraz z oświetleniem.  Dodatkowo projekt nie zawiera wszystkich kosztów, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem, opłatami administracyjnymi.