Szczegóły projektu

Bawi i rozwija edukacyjny plac zabaw


Lokalizacja

Ul. Dąbrowskiego 17B
14-200 Iława
Teren Przedszkola Miejskiego nr 4 im: „Chatka Przyjaciół Kubusia Puchatka”

Skrócony opis zadania

Na zielonym terenie wokół Przedszkola Miejskiego nr 4 chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny plac zabaw doposażając obecny w 6 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład placu zabaw wejdą takie elementy jak czyja to twarz, panel muzyczny, głuchy telefon, eko-memory, tablica magnetyczna z kulodromem i rury deszczowe. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu.

Opis projektu

Na zielonym terenie wokół Przedszkola Miejskiego nr 4 chcemy stworzyć ogólnodostępny, edukacyjny plac zabaw doposażając obecny w 6 interaktywnych i certyfikowanych urządzeń. W skład placu zabaw wejdą takie elementy jak czyja to twarz, panel muzyczny, głuchy telefon, eko-memory, tablica magnetyczna z kulodromem i rury deszczowe. Każde urządzenie jest wyposażone w tabliczkę informacyjną z opisem działania danego eksponatu.

Opis urządzeń edukacyjnych:
a) Czyja to twarz (zabawa z lustrami to okazja do wspólnego eksperymentowania ze zjawiskami optycznymi. W praktyczny sposób pokazuje, w jaki sposób nasz umysł i wzrok ulegają iluzjom. Zabawa w ,,Czyja to twarz” rozwija umiejętność współpracy i komunikację między uczestnikami eksperymentu.)

b) Panel muzyczny (plenerowa orkiestra to nowość na placach zabaw. Wrażliwość muzyczna powinna być kształtowana od najmłodszych lat, gdyż muzyka rozwija wiele umiejętności: logiczne myślenie, uważne słuchanie i integrację wszystkich zmysłów. Dowiedziono, że muzyka aktywizuje do pracy obie półkule mózgowe i umożliwia im stan równowagi. Ćwiczy także małą motorykę dłoni oraz precyzję. Wpływa na rozwój emocjonalno-społeczny, a dzięki wielu instrumentom w naszym panelu muzycznym dzieci mają okazję poćwiczyć współpracę w grupie i komunikację.)

c) Głuchy telefon (gra w głuchy telefon doskonali umiejętności komunikacyjne, zbliża uczestników gry i w praktyczny sposób pokazuje dzieciom, jak zmienia się informacja przetworzona przez wiele osób. Głuchy telefon jest również doskonałą zabawą integrującą.
Gra w głuchy telefon doskonali umiejętności komunikacyjne, zbliża uczestników gry i w praktyczny sposób pokazuje dzieciom, jak zmienia się informacja przetworzona przez wiele osób. Głuchy telefon jest również doskonałą zabawą integrującą.)

d) Eko-memory (Eko-Memory to jedna z najbardziej popularnych gier, która pomaga ćwiczyć pamięć i koncentrację. Wspiera kojarzenie faktów, łączy zabawę z wiedzą o przyrodzie i ekologii. Gra doskonale stymuluje psycho-ruchowo i stanowi mądrą rozrywkę zarówno dla dziecka, jak i dorosłego.)

e) Rury deszczowe (dziecko bada świat wszystkimi zmysłami, a zmysł słuchu pełni jedną z najistotniejszych ról w jego prawidłowym rozwoju. Dźwięki kształtują pamięć aktywną, stymulują funkcje słuchowe, wpływają na podzielność uwagi, rozwijają umiejętności poznawcze i twórcze. Rury deszczowe są prostym i zarazem fascynującym urządzeniem, które pozwala dziecku w ciekawy sposób eksperymentować z dźwiękiem.)

f) Tablica magnetyczna z kulodromem (urządzenie bardzo dobrze wpływa na wyobraźnię przestrzenną, zdolności manualne, koordynację wzrokowo-ruchową, a także uczy ciągów przyczynowo-skutkowych. Dziecko buduje i planuje trajektorię dla swoich kulek, nabywając przy tym również umiejętności planowania. Urządzenie angażuje zmysł wzroku, słuchu, dotyku, dlatego poza czystą frajdą z zabawy, stymuluje również integracje sensoryczną.)

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do mądrej zabawy na świeżym powietrzu. Wychodząc naprzeciw potrzebom integracji społecznej i coraz większym skutkom spędzania czasu młodzieży przed komputerami, chcielibyśmy stworzyć kreatywną, a przy tym innowacyjną przestrzeń zieloną nie tylko dla podopiecznych naszego przedszkola, ale również dla wszystkich mieszkańców.  Wybrane urządzenia mają za zadanie przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci i młodzież chętniej zgłębią tajniki nauki. Podczas zabawy na świeżym powietrzu najmłodsi wykorzystują i wzmacniają wszystkie zmysły, rozwijają umiejętności poznawcze, małą i dużą motorykę, uczą się koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi, zwinności i wytrzymałości. Zabawa na placu zabaw uczy umiejętności społecznych: jak uczciwie dzielić się z innymi, współpracować w grupie. Dzięki zabawie dzieci uczą się podejmować decyzje, kontrolować emocje, negocjować i nawiązywać przyjaźnie. Plac zabaw będzie zapewniał udaną zabawę każdemu niezależnie od wieku i poziomu sprawności. W ten sposób dzieci rozwiną empatię, tolerancję i nauczą się akceptować różnice między sobą. Przestrzeń stanie się nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale również rodzinną atrakcją turystyczną miasta. Plac Zabaw będzie dostosowany do osób w różnym wieku (od kilkulatków do seniorów) oraz do osób z niepełnosprawnością ruchową. Nawet osoby niewidome, często wykluczone z tego typy atrakcji, znajdą tu przestrzeń dla siebie i będą mogły skorzystać z urządzenia dźwiękowego.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława w przypadku jego realizacji

Odwiedzanie placu zabaw byłoby bezpłatne. Godziny odwiedzin to godziny otwarcia Przedszkola, czyli od 6.00-16.30 od poniedziałku do piątku.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

Przegląd gwarancyjny wykonywany co roku przez producenta- 1 834,30 zł brutto

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszt zakupu urządzenia „Czyja to twarz”7 626 zł
2Koszt zakupu urządzenia „Panel muzyczny” 11 992,50 zł
3Koszt zakupu urządzenia „Głuchy telefon”8 487 zł
4Koszt zakupu urządzenia „Eko-memory”6 949,50 zł
5Koszt zakupu urządzenia „Tablica magnetyczna z kulodromem”6 888 zł
6Koszt zakupu urządzenia „Rury deszczowe”9 840 zł
7Koszt transportu i montażu urządzeń edukacyjnych 9 071,37 zł
Łącznie: 60 854,37 zł

Projekt został zweryfikowany negatywnie przez Zespół ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, a co za tym idzie nie zostaje dopuszczony do głosowania. Projekt nie jest zgodny z Rozdziałem 2 § 4 ust. 1 pkt 5 lit. e) oraz g) Zasad i trybu przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego stanowiące załącznik do Uchwały NR XII/129/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 września 2019 r. Projekt jest niedoszacowany kosztowo, a co za tym idzie nie zawiera wszystkich kosztów, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem, opłatami administracyjnymi. Dodatkowo charakterystyka projektu i jego umiejscowienie sprawia, że nie będzie on ogólnodostępny, a co za tym idzie nie zaspokaja zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Iława.