Szczegóły projektu

Instalacja Muzealna na Placu Bandurskiego


Lokalizacja

14-200 Iława Plac Bandurskiego (Rynek starego miasta)

Skrócony opis zadania

Instalacja Muzealna to projekt składający się z pięciu rozmieszczonych w określonych miejscach w obrębie starego miasta gablotek (stojaków wystawowych) z historycznymi zdjęciami które przedstawiają jak miejsce na które spoglądamy wyglądało kilkadziesiąt lat wstecz oraz krótkimi notatkami których zadaniem jest przedstawić czym były znajdujące się na zdjęciach obiekty i jaki wkład owe budynki miały w życie ówczesnej Iławy.

Opis projektu

Projekt zawiera w sobie 5 stojaków wystawowych których zadaniem jest prezentować mieszkańcom i turystom dawny wygląd iławskiej ''starówki'' z  okresu miedzy wojennego. Miejsca w których wspomniane stojaki miały by się znajdować w są wybrane w taki sposób by stojący przy nich zainteresowany widział miejsce które prezentuje zdjęcie, aby mógł zobaczyć jak okolica wyglądała w przeszłości. Pod zdjęciami miały by się znajdować krótkie notatki prezentujące co się na nich znajduje. Projekt jest skierowany głównie w stronę turystów oraz przyjezdnych. Celem projektu jest wywołanie zainteresowanie obszarem jakim jest iławskie stare miasto. Projekt ma walory edukacyjno-historyczne, oraz ma być wypełnieniem przestrzeni miejskiej na tym terenie jak również ma za zadanie tknąć powiew świeżości w obecny wygląd 'starówki' oraz poszerzyć wachlarz rzeczy jakie oferuje na tę chwilę Plac Bandurskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Beneficjentami projektu będą nie tylko turyści do których niewątpliwie jest on skierowany ale również mieszkańcy którzy będą mieli okazję poznać inne oblicze tej części miasta. Projekt ma na celu wywołać zainteresowanie starym miastem i tchnąć ''nowe życie'' w te niewątpliwie ważne dla Iławy historycznie miejsce. Iławska 'starówka' zyska dzięki temu należyte walory turystyczne i stanie się jedną z atrakcji turystyczny naszego miasta przy tym jednym z miejsc obowiązkowych na turystycznej mapie Iławy. Zadanie powinno zostać zrealizowane ze względu na obecny stan 'starówki' która potrzebuje elementu świeżości i czegoś zaciekawi przechodniów i zatrzyma ich na dłużej.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława w przypadku jego realizacji

Projekt dostępny byłby dla każdego przechodnia, turysty, mieszkańca przez 24 godziny na dobę ze względu na to iż kompozycja projektu jest stała w czasie. Projekt skierowany jest głównie w stronę turystów i przyjezdnych

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

Koszty eksploatacji w rozrachunku rocznym nie przekraczały by 100zł. Ewentualne koszty renowacji lub naprawy uszkodzeń wahałyby się w granicach ceny jednego stojaka (czyt. 689,40zł)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Stojak wystawowy Pixquick Floor689,40 zł
2Stojak wystawowy Pixquick Floor689,40 zł
3Stojak wystawowy Pixquick Floor689,40 zł
4Stojak wystawowy Pixquick Floor689,40 zł
5Stojak wystawowy Pixquick Floor689,40 zł
Łącznie: 3 447 zł

Projekt został zweryfikowany negatywnie przez Zespół ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, a co za tym idzie nie zostaje dopuszczony do głosowania. Projekt nie jest zgodny z Rozdziałem 2 § 4 ust. 1 pkt 5 lit. a), d) oraz e) Zasad i trybu przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego stanowiące załącznik do Uchwały NR XII/129/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 września 2019 r. Projekt wymagałby uzgodnień z konserwatorem zabytków, a jego realizacja mogłaby nie odpowiadać charakterystyce miejsca, w którym miałby się znajdować. Projekt koliduje również z innymi zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Gminę Miejską Iława, gdyż jest przewidywane stworzenie stałych tablic w całym mieście w jednolitej stylistyce. Dodatkowo projekt jest niedoszacowany kosztowo, a co za tym idzie nie zawiera wszystkich kosztów, łącznie z opracowaniem dokumentacji technicznej, montażem.