Szczegóły projektu

Eksperymentuj na świeżym powietrzu!


Lokalizacja

Teren Przedszkola Miejskiego nr 5
Ul. Andersa 8a 14-200 Iława

Skrócony opis zadania

Na terenie przedszkola chcemy stworzyć naukowy plac zabaw. Naszym celem jest zaciekawienie najmłodszych fizyką, a starszym dzieciom poprzez eksperymenty na świeżym powietrzu przybliżyć to, o czym uczą się z podręczników. Wszystkie te urządzenia posiadają podstawowe wymogi bezpieczeństwa zapewnione poprzez zgodność z normami PN-EN 1176-1:2009, a kolorowa estetyka urządzeń uatrakcyjni otoczenie naszego przedszkola.
W załączniku znajdują się wizualizacje poszczególnych zaproponowanych urządzeń.

Opis projektu

Fizyka pozwala zrozumieć otaczający nas świat. Dzięki nauce fizyki poznajemy piękno i mądrość przyrody, której jesteśmy częścią. Postanowiliśmy ułatwić naszym podopiecznym zdobycie wiedzy  i połączyć naukę z zabawę, tworząc naukowy plac zabaw na świeżym powietrzu. Zaciekawienie, zaangażowanie, eksperymentowanie – to wszystko sprawi, że nauka w naszym  przedszkolu będzie przygodą, a odwiedzające nas rodziny z dziećmi również zaciekawią się zgłębianiem tajników nauki. Miejsce dedykowane będzie wszystkim chętnym rodzinom z dziećmi które będą chciały w nietypowy sposób spędzić czas na świeżym powietrzu.FIGURY LISSAJOUS- opiera się na zaczerpniętej z fizyki teorii krzywych Lissajous. Stymuluje umysł i motorykę, co w doskonały sposób wpływa na integrację sensoryczną dziecka, a jednocześnie łączy naukową teorię z dobrą zabawą. Spóźniony dźwięk- urządzenie w interesujący sposób pokazuje, czym jest fala dźwiękowa i w jaki sposób powstaje. Stanowi dobrą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i opiekunów, a dla rodziców i dzieci to okazja do wspólnego poznawania zjawisk fizycznych – i oczywiście – dobrej, aktywnej zabawy.
Szumiące rury- Muzyka, dźwięki, śpiew są bodźcami mającymi fundamentalne znaczenie w rozwoju dziecka. Szerokie badania nad wpływem dźwięków i muzyki dowodzą, że są one głównymi stymulatorami pamięci, koncentracji, kreatywności czy też koordynacji ruchowej. Szumiące rury pozwalają na eksperymentowanie z dźwiękiem i uważne przysłuchanie się otaczającemu światu.
Bębny to idealne instrumenty do rozpoczęcia eksperymentowania z muzyką. Pozwalają w twórczy sposób spożytkować dziecięca energię, a tym samym ćwiczyć koordynację ruchową, skupienie i słuch. Zabawa na muzycznych placach zabaw jest świetnym testem zdolności muzycznych, a także inspiracją do dalszej nauki gry na instrumentach.
Gra na bębnach jest również jednym z najpopularniejszych rodzajów muzykowania, który skutecznie stymuluje poczucie rytmu i tempa, a tym samym daje mnóstwo radości.
Zabawa z muzyką to jeden z najskuteczniejszych sposobów rozwijania w dzieciach wrażliwości, muzykalności i inteligencji. Gong pozwala dziecku eksperymentować z dźwiękiem, a nawet go poczuć. Ponadto, gongi tybetańskie są obecnie znane jako instrumenty pomagające osiągnąć stan relaksu i są wykorzystywane nawet w  różnego rodzaju terapiach. Urządzenie wspiera również ćwiczenie uważności i koncentracji. Urządzenie naukowy Hex jest wspaniałą bazą do przeprowadzania eksperymentów, a jednocześnie fascynująca zabawą z iluzjami i zagadkami optycznymi. Urządzenie angażuje wzrok, stymuluje umysł i wzmacnia percepcję. Rodzicom i opiekunom może posłużyć jako baza do wyjaśnienia przyczyn powstawania złudzeń optycznych. Naukowy Hex składa się z kilku atrakcyjnych urządzeń, które zapewnią najmłodszym użytkownikom świetną zabawę. Ogrodowa, całoroczna ściana do malowania jest urządzeniem sensorycznym, które rozwija wiele umiejętności: precyzję, małą motorykę, wrażliwość, estetykę oraz uważność na otaczający krajobraz. Dzięki swoim gabarytom i przezroczystej konstrukcji pozwala na naukę współpracy w grupie i budowanie więzi społecznych. Od teraz plac zabaw może stać się inspirującym miejscem do rozwoju kreatywności i wyobraźni! A to tylko niektóre urządzenia, które planujemy na naszym placu zabaw.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Będą to urządzenia, które integrują całą rodzinę, bez względu na wiek. Widzimy duża potrzebę tworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej po to, by dzieci częściej przebywały na świeżym powietrzu i dzięki temu zapobiegać skutkom (zarówno psychiczno-społecznym czy zdrowotnym). A statystyki są przerażające: współczesne dzieci spędzają mniej czasu na podwórku niż więźniowie z zakładów karnych.

Place zabaw i parki dostarczają multisensorycznych doświadczeń, które pomagają dzieciom
i młodzieży efektywniej się rozwijać. Podczas zabawy na świeżym powietrzu najmłodsi wykorzystują i wzmacniają wszystkie zmysły, rozwijają umiejętności poznawcze, małą i dużą motorykę, uczą się koordynacji wzrokowo-ruchowej, równowagi, zwinności i wytrzymałości.

Zabawa na placu zabaw uczy umiejętności społecznych: jak uczciwie dzielić się z innymi, współpracować w grupie. Dzięki zabawie dzieci uczą się podejmować decyzje, kontrolować emocje, negocjować i nawiązywać przyjaźnie. Dobrze, by plac zabaw zapewniał udaną zabawę każdemu niezależnie od wieku i poziomu sprawności. W ten sposób dzieci rozwiną empatię, tolerancję i nauczą się akceptować różnice między sobą. Place zabaw dają rodzinom możliwość spędzania czasu razem. Wspólna aktywność to świetna okazja do rodzinnych i sąsiedzkich interakcji oraz okazja do budowania więzi dzięki wspólnemu działaniu.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława w przypadku jego realizacji

Plac zabaw będzie dostępny w godzinach otwarcia Przedszkola Miejskiego. BEZPŁATNIE dla każdego odwiedzającego.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

2 050,50 zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup 12 urządzeń edukacyjnych, 12 tabliczek informacyjnych oraz 1 tablicy z regulaminem135 131,50 zł
2Transport i montaż urządzeń 28 720,50 zł
3Koszt projektu 9 000 zł
Łącznie: 172 852 zł

Projekt został zweryfikowany negatywnie przez Zespół ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, a co za tym idzie nie zostaje dopuszczony do głosowania. Projekt nie jest zgodny z Rozdziałem 2 § 4 ust. 1 pkt 5 lit. e) oraz g) Zasad i trybu przeprowadzania z mieszkańcami Gminy Miejskiej Iława konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego stanowiące załącznik do Uchwały NR XII/129/19 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 września 2019 r. Projekt jest niedoszacowany kosztowo, a co za tym idzie nie zawiera wszystkich kosztów związanych z  nadzorem inwestorskim, odbiorem i rozruchem, opłatami administracyjnymi. Dodatkowo charakterystyka projektu i jego umiejscowienie sprawia, że nie będzie on ogólnodostępny, a co za tym idzie nie zaspokaja zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Iława.