Szczegóły projektu

XTREMALNA IŁAWA -warsztaty na obiektach sportowych naszego miasta!


Lokalizacja

Pumptrack, SingleTrack, Skatepark, YoungSpot

Skrócony opis zadania

Czyli projekt cyklicznej animacji obiektów grawitacyjnych  w sezonie lato-jesień  w Iławie przez doświadczonych iławian, to jest:
1)skatepark(np. Olimpijska Szkółka BMX, deskorolki, oraz  warsztaty hulajnogi wyczynowej+zawody)
2)single track(warsztaty z techniki jazdy rowerem+zawody)
3)pumptrack(warsztaty+zawody)
4)young spot(warsztaty z akrobatyki oraz kalisteniki+pokazy)

Opis projektu

Czyli projekt cyklicznej animacji obiektów grawitacyjnych w Iławie przez doświadczonych iławian, to jest:
1)skatepark(np. Olimpijska Szkółka BMX, deskorolki, oraz  warsztaty hulajnogi wyczynowej+zawody)
2)single track(warsztaty z techniki jazdy rowerem+zawody)
3)pumptrack(warsztaty+zawody)
4)young spot(warsztaty z akrobatyki oraz kalisteniki+pokazy)

Iława posiada porządne obiekty przeznaczone do uprawiania sportów grawitacyjnych, lecz mieszkańcy często nie mają umiejętności by korzystać z nich w pełni bezpiecznie i profesjonalnie. Projektem XTREMALNA IŁAWA chcemy zwiększyć ich świadomość  i przybliżyć sporty ekstremalne, które mogą uprawiać we własnym mieście.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Warsztaty odbywałyby się w  ustalone weekendy. Byłyby darmowe dla każdego chętnego.
Skierowane są do młodych sportowców pragnących rozwijać swoje umiejętności w różnych rodzajach sportów ekstremalnych, grawitacyjnych. Taka inicjatywa z pewnością zwiększyła by poziom bezpieczeństwa na iławskich obiektach sportowych oraz pozwoliła zawodnikom szybciej nabyć niezbędne umiejętności.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława w przypadku jego realizacji

Warsztaty odbywałyby się w  ustalone weekendy. Byłyby darmowe dla każdego chętnego.
Skierowane są do młodych sportowców pragnących rozwijać swoje umiejętności w różnych rodzajach sportów ekstremalnych, grawitacyjnych. Taka inicjatywa z pewnością zwiększyła by poziom bezpieczeństwa na iławskich obiektach sportowych oraz pozwoliła zawodnikom szybciej nabyć niezbędne umiejętności.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

cykl warsztatów- dodatkowe koszty to jedynie energia do podłączenia sprzętu grającego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 -opracowanie identyfikacji wizualnej -promocje w SocialMediach -serwis sprzętu(rowerów, deskorolek itp.) -obsługę medyczną -upominki i nagrody dla uczestników -wodę dla uczestników -ubezpieczenie uczestników -profesjonalnych instruktorów i pomocników15 000 zł

Brak uzupełnienia braków formalnych wniosku zgodnie z wezwaniem.
Projekt wymagał poparcia 30 mieszkańców Iławy na prawidłowo sporządzonej liście poparcia. Po weryfikacji listy poparcia w wersji poprawionej Zespół stwierdził, że przedłożona lista nie spełniła wymogów formalnych.
Informacyjnie: naklejenie na listę danych nowych osób popierających projekt nie spełnia wymogów formalnych. Dodatkowo druga strona przedłożonej listy jest identyczna z drugą stroną przedstawionej listy poparcia w innym, złożonym przez tego samego autora projekcie, tj. projekt nr 19 oraz 26.