Czas zgłaszania projektóww za nami! Zobacz, ile wniosków zostało złożonych!

Wtorek, 2 listopada 2021

Kolejny etap Iławskiego Budżetu Obywatelskiego IBO2022 przed nami.11 formularzy zgłoszeniowych propozycji projektów wpłynęło do urzędu. Rozpoczynamy czas weryfikacji formalnej i merytorycznej. Prosimy o chwilę cierpliwości, tak abyśmy mogli dobrze sprawdzić wszystkie formularze i przedstawić mieszkańcom listę projektów do głosowania.
Powrót