Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub przez formularz kontaktowy.

Kontakt:

Telefon
+48 89 648 58 00
+48 89 649 01 38

Adres e-mail
ibo@umilawa.pl

Dodatkowa strona www
www.miastoilawa.pl

Adres:

Urząd Miasta Iławy
Niepodległości 13
14-200 Iława

Napisz do nas

* Pola obowiązkowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Iława, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, telefon kontaktowy: 89 649 01 32. 
2. Inspektor Ochrony Danych 
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Pan Bartosz Wrochna, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl 
3. Cel przetwarzania danych osobowych 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz do realizacji wdrożenia IŁAWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (art. 6 ust. 1 pkt. C. RODO), art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 t.j)
4. Udostępnianie danych osobowych 
Dane osobowe będą udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd),  Dane osobowe udostępniamy podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. obsługa informatyczna).
5. Okres przechowywania danych osobowych 
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów prawa. 
6. Przysługujące prawa 
Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały lub w sytuacji, gdy przetwarzane są niezgodnie z prawem) ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego administratora.  Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. 
7. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego 
Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
8. W trakcie przetwarzania Państwa danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.