Głosowanie na Iławski Budżet Obywatelski - Iława 2020

Środa, 18 grudnia 2019

Dwa dni, tylko tyle czasu będą mieli mieszkańcy Iławy aby, oddać głos na wybrane przez siebie projekty zgłoszone do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020.

Z 24 złożonych projektów, 14 uzyskało pozytywny wynik po przejściu przez weryfikację formalną oraz merytoryczną. Są wśród nich zarówno pomysły dotyczące nowych inwestycji, jak i projekty o charakterze nieinwestycyjnym, czyli tzw. miękkie. Okazuje się, że mamy w Iławie niezwykle kreatywnych i odważnych mieszkańców, tematyka projektów jest bowiem niezwykle różnorodna, a duża ilość zgłoszeń, w stosunku do lat ubiegłych, świadczy o rosnącym zainteresowaniu budżetem obywatelskim. Gotowe i pozytywnie ocenione projekty (o których więcej można poczytać tu - LINK)  czekają teraz na głosy mieszkańców.

Jak głosować? ONLINE

Oddać głos można przede wszystkim online poprzez stronę internetową www.obywatelska.ilawa.pl.

- Zachęcamy do wybrania tej formy głosowania - komentują pracownicy ratusza odpowiedzialni za przeprowadzenie procedury IBO. - Przede wszystkim znacznie upraszcza to sam proces głosowania, ponieważ nie trzeba drukować żadnych kart, ani udawać się do wyznaczonych lokali wyborczych. Dodatkowo po zakończonym głosowaniu, głosy online są praktycznie od razu zliczone przez system, a co za tym idzie, przyspiesza to ogłoszenie wyników. Na koniec warto dodać, że jest także rozwiązanie bardziej ekologiczne.

Platforma do głosowania zostanie uruchomiona 19.12.2019 roku zaraz po godzinie 24:00, a zamknięta będzie 20.12.2019 r. równo o północy. Głosowanie zaczynamy od najważniejszego - od przyznania punktów. Do dyspozycji jest ich aż 5 - można wszystkie przeznaczyć na jeden projekt lub rozdzielić pomiędzy kilka pomysłów.  Następnie należy podać swoje dane (imię, nazwisko i adres) oraz złożyć oświadczenie, że jest się mieszkańcem Iławy. Kolejnym krokiem jest weryfikacja głosowania poprzez kod. Jest on wysyłany SMSem na podany przez siebie nr telefonu (UWAGA - na jeden nr telefonu mogą zostać wysłane maksymalnie dwa kody weryfikacyjne do głosowania).

Po zakończonym głosowaniu można wziąć udział w dodatkowej, dobrowolnej i anonimowej ankiecie, do której zostaną Państwo przekierowani automatycznie. Chcielibyśmy poznać opinie mieszkańców w sprawie ponownego powołania w Iławie straży miejskiej, organizacji Lotniczej Majówki oraz wprowadzenia stref płatnego parkowania w mieście.


Głosowanie papierowe

Głosy w Iławskim Budżecie Obywatelskim można oddawać także w wersji papierowej na wydrukowanej karcie do głosowania w trzech punktach:

  1. Urząd Miasta Iławy w godz. 7:15- 15:00
  2. Centrum Aktywności Lokalnej ( ul. Wiejska 2D) w godz. 7:00- 19:00
  3. Centrum Turystyczno - Rekreacyjne  ( basen) w godz. 6:00 -22:00

Każdy mieszkaniec może przyznać łącznie 5 punktów na projekty. Punktami na projekty można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi, jak i po jednym punkcie na pięć różnych projektów. Można głosować tylko raz!

UWAGA! Głosowanie potrwa tylko dwa dni  19 i 20 grudnia!

Powrót