Iławski Budżet Obywatelski #IBO2022. Czas konsultacji.

Środa, 4 sierpnia 2021

Zespół ds. IBO ponad miesiąc pracował nad zmianami do projektu uchwały przeprowadzenia z mieszkańcami Iławy konsultacji społecznych dotyczących Iławskiego Budżetu Obywatelskiego oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt IBO 2022.

Obecnie rozpoczynamy kolejny etap realizacji IBO 2022. Czas konsultacji i zbierania opinii od  organizacji pozarządowych oraz mieszkańców Iławy odnośnie do projektu uchwały, jak i samego Iławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajduje się w załączniku poniżej.

Budżet obywatelski to narzędzie pozwalające współdecydować o naszym mieście – dlatego planujemy uruchomić kolejny proces konsultacji, które będą miały wpływ na otoczenie, w którym żyjemy.

Nasza dotychczasowa praca nad IBO to  wyjątkowe doświadczenie. Od 2017 roku wiele się nauczyliśmy m.in. w jaki sposób pomagać mieszkańcom i mieszkankom miasta przy składaniu projektów, jak zachęcać do głosowania, jak realizować zadania, by te odpowiadały potrzebom zainteresowanych. Nadal kształtujemy wiedzę i  doświadczenia na temat budżetu obywatelskiego, dlatego prosimy o  wypełnienie ankiety, która będzie dla nas cennym źródłem informacji. Bardzo zależy nam na ciągłym udoskonalaniu formuły Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, a jest to możliwe tylko przy dużym zaangażowaniu mieszkańców.

Podziel się z nami swoimi pomysłami, doświadczeniem związanym z budżetem obywatelskim, link do ankiety:

Załączniki:

Powrót