Już wiemy jak będzie wyglądał wybieg dla psów w Iławie

Poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej terenu i otrzymaniu pozytywnej opinii od Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska iławski magistrat zlecił wykonanie dokumentacji projektowej wybiegu dla psów przy ul. Gdańskiej.
Projekt został opracowany przez Pracownię Projektową Dariusz Ogonowski z Iławy za kwotę niecałych 13 tys. zł. Powierzchnia wybiegu (1794 m2) stanowi niewielką część (6,82%) obszaru działki, której powierzchnia wynosi 2,63 ha. Wybieg zapewni możliwość swobodnego poruszania się i zabawy psów. Obiekt ten podzielony będzie na strefę sportowo-treningową i strefę swobodną, gdzie zwierzęta będą mogły swobodnie pobiegać.
Cały teren zostanie ogrodzony, a prowadzić do niego będą dwie śluzy dla użytkowników oraz brama wjazdowa dla służb technicznych. Bezpośrednio przy śluzach znajdować się będą psie toalety i psiesuary oraz kosze na śmieci, a cały teren zostanie doświetlony. Zainstalowanych zostanie także 5 ławek z oparciami.
A na czym psy będą mogły trenować?
Projektant przewidział następujące przeszkody: słupki do slalomu, potrójną obręcz do przeszkód, komplet drążków do przeszkód, sztywny tunel, pochylnia skośna i kładka. Teraz czas na wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu i rozpoczęcie inwestycji.

Załączniki:

Powrót