Koniec etapu weryfikacji propozycji projektów zgłoszonych do #IBO2022.

Piątek, 10 grudnia 2021

10 grudnia, zgodnie z harmonogramem IBO2022,  Zespół ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego zakończył pracę nad oceną i weryfikacją propozycji projektów zgłoszonych do IBO2022.

Z 11 propozycji projektów zadań do budżetu obywatelskiego, Zespół ds. IBO2022 pozytywnie merytorycznie ocenił 8 projektów. 3 propozycje, mimo że bardzo ciekawe,  niestety nie spełniły wymagań, jakie powinien spełniać projekt zgłoszony do Iławskiego Budżetu Obywatelskiego. Poniżej lista projektów pozytywnie ocenionych oraz lista projektów odrzuconych z wyjaśnieniami. Zgodnie z regulaminem IBO (Zasady i tryb przeprowadzenia Iławskiego Budżetu Obywatelskiego) Rozdział 5 § 2 daje możliwość odwołania się od negatywnej decyzji Zespołu, natomiast § 9 tego samego Regulaminu daje możliwość na wniesienie protestu dotyczącego projektu pozytywnie ocenionego przez Zespół.

Zasady i tryb przeprowadzenia Iławskiego Budżetu Obywatelskiego- regulamin link

Ostateczna lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie opublikowana w 28 grudnia br. 

Załączniki:

Powrót