Powołanie zespołu ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego

Czwartek, 16 maja 2019

15 maja br. Burmistrz Miasta Iławy powołał Zespół ds. Iławskiego Budżetu obywatelskiego.
W jego skład wchodzą:
 1. Dorota Kamińska – Zastępca Burmistrza Miasta Iławy,
 2. Ewa Moszczyńska – Skarbnik Miasta Iławy lub jej zastępca,
 3. Roman Radtke – Kierownik Wydziału Planowania Inwestycji i Monitoringu lub wyznaczona przez niego osoba z wydziału,
 4. Julia Bartkowska – Kierownik Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego lub wyznaczona przez nią osoba z wydziału,
 5. Beata Furmanek – Kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej lub wyznaczona przez nią osoba z wydziału,
 6. Anna Pogodowska – przedstawiciel Rady Miejskiej w Iławie,
 7. Ewa Jackowska – przedstawiciel Rady Miejskiej w Iławie,
 8. Wiktoria Karaś – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Iławy,
 9. Bartosz Bielak – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Iławy,
 10.  Wojciech Jankowski – sektor organizacji pozarządowych,
 11. Rafał Dąbrowski – przedstawiciel mieszkańców niezrzeszonych w żadną organizację,
 12. Marcin Kamiński – przedstawiciel mieszkańców niezrzeszonych w żadną organizację,
 13. Katarzyna Kordalska – przedstawiciel mieszkańców niezrzeszonych w żadną organizację,
 14. Milena Kozyra – przedstawiciel mieszkańców niezrzeszonych w żadną organizację.
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także inne osoby z głosem doradczym w ramach otwartego przebiegu spotkań.

Do zadań Zespołu należeć będzie przygotowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego, zawierających w szczególności:
 1. procedurę zgłaszania, weryfikacji i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji;
 2. kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty;
 3. harmonogram Iławskiego Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej IBO;
 4. sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego w Iławie;
 5. weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.
Pierwsze posiedzenie Zespołu odbędzie się w dniu 23 maja 2019 roku, o godzinie 16:30 w Sali Narad iławskiego ratusza (ul. Niepodległości 13, pok. 311). Pełna treść zarządzenia i regulaminu pracy zespołu do pobrania poniżej.

Powrót