Wstrzymujemy IBO by pomóc ochraniać miejsca pracy

Środa, 22 kwietnia 2020

 Wielu mieszkańców pyta się co będzie z IBO? Najkrócej można odpisać, że jak ze wszystkim trzeba czekać. Na co? Na lepsze czasy – chciało by się dodać. Ale będąc bardziej precyzyjnym – trzeba czekać na załagodzenie ograniczeń związanych z koronawirusem.

Z jednej strony potrzeba dopiąć sprawę konsultacji budowy wybiegu dla psów, a z drugiej należy zebrać zespół i rozpocząć pracę nad przygotowaniem IBO 2021. I w jednym i w drugim przypadku nie można organizować spotkań, należy więc czekać.

- Decyzję o wstrzymaniu zwycięskich projektów podjąłem po rozmowie z przedstawicielami Jezioraka i grupy 4 Łapy Iławy – dopowiada burmistrz Dawid Kopaczewski. - Chciałbym podkreślić, że nie rezygnujemy z tych projektów, a jedynie przesuwamy je w czasie – one będą zrealizowane, tylko później. Teraz skupiamy się na pomoc lokalnym firmom, więc wydatki związane z realizacją tych projektów są zamrożone, a środki przesunięte na wsparcie lokalnych przedsiębiorców i miejsc pracy - dodaje.

Gdy tylko będzie taka możliwość niezwłocznie rozpoczną się prace związane z IBO, zarówno te związane z realizacją, jak i te nad rozpoczęciem kolejnej edycji.
fot. Archiwum własne UM IławaPowrót