Zdecyduj jak Iława ma inwestować w mieszkańców

Wtorek, 26 marca 2019

Angażujesz się w życie miasta? Znasz potrzeby mieszkańców? Dołącz do zespołu!
Burmistrz Miasta Iławy ogłasza nabór dla organizacji pozarządowych i mieszkańców niezrzeszonych w organizacjach do zespołu ds. Iławskiego Budżetu Obywatelskiego
Do zadań zespołu należeć będzie przygotowanie zasad funkcjonowania i wdrożenia budżetu obywatelskiego, zawierających w szczególności:
  1. procedurę zgłaszania, weryfikacji  i wyboru przez mieszkańców projektów do realizacji;
  2. kryteria, jakie powinny spełniać zgłaszane projekty;
  3. harmonogram Iławskiego Budżetu Obywatelskiego;
  4. sposób prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej, mającej na celu promocję idei budżetu obywatelskiego w Iławie.
Zadaniem zespołu będzie także weryfikacja formalna zgłoszonych projektów. Zgłaszać się mogą osoby pełnoletnie, których miejscem zamieszkania oraz centrum działalności społecznej i zawodowej jest Iława.
Osoby zainteresowane udziałem w zespole powinny wypełnić formularz internetowy zamieszczony poniżej lub w wersji papierowej (formularz dostępny w Wydziale Komunikacji Społecznej – pok. 314) w terminie do 10 kwietnia 2019 r.
Na podstawie naboru do zespołu powołanych będzie łącznie 5 osób, pozostali członkowie będą składać się z pracowników ratusza oraz radnych Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta.
W terminie do 19 kwietnia 2019 r. Burmistrz Miasta Iławy wybierze spośród zgłoszonych ofert członków zespołu. Imienny skład oraz regulamin pracy zespołu zostanie ogłoszony Zarządzeniem Burmistrza Miasta Iławy.

Załączniki:

Powrót