projekt nr 4

4. Lipowy Zakątek Radości


Lokalizacja

Teren rekreacyjny przy ul. Brzechwy (przy Skarbku)

Skrócony opis propozycji projektu

Inicjatywa polega na zmianie aranżacji terenu rekreacyjno- sportowego nad jeziorem Jeziorak przy ul. Brzechwy na wersję EKO. Proponujemy montaż nietypowych urządzeń tworzących ogród zabaw. Rezygnujemy z elementów z tworzyw sztucznych, aby zapewnić najmłodszym mieszkańcom możliwość obcowania z przyrodą i edukację ekologiczną w formie zabawy. Proponujemy urządzenia zabawowe wykonane wyłącznie z naturalnych materiałów czy też w formie przeszkód terenowych - pagórków, tuneli, "żywych płotków".

Opis projektu

W zakresie proponowanego projektu, poza kosztami przewidzianymi na opracowanie dokumentacji projektowej, znajdują się następujące propozycje elementów zabawowych - do wyboru w ramach posiadanego miejsca:
- duży drewniany zestaw zabawowy w formie statku, stanowiący centralny punkt zagospodarowywanego terenu,
- alternatywnym lub dodatkowym rozwiązaniem dla statku - zestaw drewniany z domkiem i urządzeniami takimi jak zjeżdżalnia, mini ścianka wspinaczkowa, równoważnia, linarium,
- huśtawka sześciokątna z min. dwoma stanowiskami z siedziskami kubełkowymi,
- huśtawka ważka,
- ścieżka zdrowia, czyli tor przeszkód o długości min. 20m,
- przeszkody terenowe wykonane z naturalnych materiałów - drewna, kamieni czy też uformowanych pagórków, tuneli, "żywych płotków",
- naturalna ścieżka sensoryczna z grami i tablicami edukacyjnymi,
- kuchnia błotna.
Powyższe propozycje mają na celu przedstawienie naszej wizji zagospodarowania terenu. Dokładny zakres będzie opracowany i oszacowany przez autora dokumentacji projektowej, który mając do dyspozycji wskazaną powierzchnię przyszłego ogrodu zabaw rozdysponuje poszczególne elementy z zachowaniem odpowiednich odległości bezpiecznych wokół zabawek. Projekt ogrodu zabaw powinien wpisać się w przestrzeń bez ingerencji w istniejącą plażę słoneczną i bez ograniczania widoku na jezioro.
Poza elementami do zabawy przewidziano także następujące prace:
- bezpieczne nawierzchnie piaskowe ograniczone palisadami,
- montaż elementów małej architektury takich jak ławki i kosze na odpady,
- nasadzenia zieleni wzbogacającej teren trawiasty o dodatkową roślinność - głównie rodzimych gatunków drzew, izolującą ogród zabaw od reszty terenu tj. istniejącego placu z siłownią na wolnym powietrzu oraz plaży do kąpieli słonecznych.
W ramach budżetu przewidziano możliwość zmiany lokalizacji istniejących urządzeń zabawowych. Konieczność rezygnacji ze obecnych zabawek wynika z tego, iż nie wpisują się one w nowy charakter miejsca, który stawia głównie na urządzenia wykonane z naturalnych materiałów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

Wzbogacenie obecnej oferty terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Brzechwy przyczyni się do zwiększenia częstotliwości odwiedzin tego miejsca i rozszerzenia form aktywności na świeżym powietrzu. W obliczu obecnie pogarszającej się kondycji fizycznej i psychicznej naszych dzieci jest to szczególnie ważne, z uwagi na to, iż większość czasu spędzają w domach przed ekranami telewizorów i smartfonów. Proponowane rozwiązanie stanowić będzie ciekawą odskocznię dla całych rodzin, dzięki możliwości spędzenia czasu w miejscu, gdzie znajdzie się rozrywka dla każdego. W bliskim sąsiedztwie placu zlokalizowana jest siłownia na wolnym powietrzu, punkt gastronomiczny czynny w okresie letnim oraz trawiasta plaża służąca kąpielom słonecznym. Istniejący plac zabaw nie zachęca do odwiedzin z uwagi na małą ilość elementów do zabawy.

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

Obiekt, który jest przedmiotem niniejszego wniosku jest ogólnodostępny, zlokalizowany w miejscu często odwiedzanym zarówno przez mieszkańców miasta, jak i turystów. Obecnie na wnioskowanym terenie rekreacyjnym poza placem zabaw dla najmłodszych występują także elementy siłowni na wolnym powietrzu oraz teren trawiasty, który jest oblegany, szczególnie w okresie wakacyjnym.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

Konserwacja elementów drewnianych urządzeń zabawowych - ok. 3 000,00 złotych rocznie.
Sprzątanie i koszenie terenu wokół placu, uzupełnianie piasku nawierzchni bezpiecznej – w ramach wydatków bieżących miasta (niewielki wzrost względem istniejącego obiektu).
Kontrole techniczne placu zabaw – w ramach wydatków bieżących miasta, koszt nie wzrośnie w stosunku do obecnie ponoszonych kosztów (istniejący plac zabaw także podlega kontrolom).
Podsumowując, ze względu na charakter inwestycji, czyli nie budowę nowego, a rozbudowę istniejącego placu zabaw – koszty utrzymania nie wpłyną w sposób znaczący na zwiększenie wydatków bieżących finansowanych z budżetu miasta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie projektu budowlanego10 000 zł
2Elementy zabawowe ogrodu zabaw, przeszkody terenowe, ścieżka zdrowia, ścieżki sensoryczne itp. wskazane jako propozycje w opisie przedsięwzięcia200 000 zł
3Nasadzenia zieleni5 000 zł
4Elementy małej architektury typu ławki, kosze na odpady5 000 zł
5Nawierzchnia bezpieczna piaskowa ograniczona palisadami20 000 zł
Łącznie: 240 000 zł