projekt nr 6

6. Warsztaty z ceramik i metaloplastyki inspirowane iławskimi legendami.


Lokalizacja

Osiedlowy Dom Kultury na ul Skłodowskiej 26 A ,teren na Wyspie Młyńskiej ,

Skrócony opis propozycji projektu

Dla chętnych mieszkańców (w różnych grupach wiekowych) odbędą się warsztaty z ceramiki i metaloplastyki inspirowane iławskimi legendami. Celem  warsztatów jest umożliwienie mieszkańcom  rozwijania swoich pasji i zdolności artystycznych, pobudzanie wyobraźni poprzez edukację plastyczną i zdobycie nowych umiejętności w pracy z metalem i gliną.  Warsztaty zakończą się wernisażem w wieży ciśnień, na którym artyści i uczestnicy oraz mieszkańcy będą mogli z radością podziwiać efekty swej pracy   .

Opis projektu

Od wiosny do jesieni 2022 roku dla chętnych mieszkańców w różnych grupach wiekowych odbędą się  warsztaty z ceramiki i metaloplastyki inspirowane iławskimi legendami. Celem  warsztatów jest umożliwienie mieszkańcom  rozwijania swoich pasji i zdolności artystycznych, pobudzanie wyobraźni poprzez edukację plastyczną i zdobycie nowych umiejętności w pracy z metalem i gliną. Na tych warsztatach będzie można nauczyć się tworzyć w glinie rzeźby ryb i abstrakcyjnych stworzeń wodnych lub smoków.  Następnie prace zostaną wypalone w zakupionym do tego celu piecu. Kolejnym krokiem będzie nauka szkliwienia. Na warsztatach z metaloplastyki będzie można nauczyć się jak modelować blachę, drut i w jaki sposób łączyć to ze sobą, by uzyskać odpowiedni kształt. W dużej części projektu warsztaty będą prowadzone na zewnątrz budynku Osiedlowego Domu Kultury,  będą więc stanowiły atrakcję dla obserwujących mieszkańców i turystów co pozytywnie wpłynie na wizerunek naszego miasta.  Warsztaty zakończą się wernisażem w wieży ciśnień, gdzie artyści i uczestnicy oraz wszyscy chętni mieszkańcy będą mogli z radością podziwiać efekty wspólnej pracy. Tematyka warsztatów pozytywnie wpłynie na wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców. Dzięki temu projektowi wyłoni się nowa grupa mieszkańców pragnących rozwijać swoje pasje. Będzie to możliwe, gdyż do dyspozycji pozostanie piec do wypału gliny co zagwarantuje kontynuowanie przygody z ceramiką i metalem na bardziej zaawansowanym poziomie. Uwieńczeniem wielogodzinnego i wieloetapowego procesu twórczego będzie wystawa prac-rzeźb i płaskorzeźb zorganizowana w wieży ciśnień. Struktura wykonanych prac i ich tematyka bardzo dobrze wpisuje się w przestrzeń wieży. To idealne miejsce na wernisaż, na który przybędą artyści prowadzący warsztaty, uczestnicy warsztatów i zaproszeni goście oraz wszyscy chętni, by zobaczyć powstałe obiekty. Wystawę będą mogły zwiedzać szkoły i inne placówki a artyści chętnie opowiedzą o wielogodzinnym procesie twórczym podczas warsztatów. Dla zwiedzających  dostępna będzie także dokumentacja fotograficzna stanowiąca wartość edukacyjną.

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

Celem  warsztatów jest umożliwienie mieszkańcom  rozwijania swoich pasji i zdolności artystycznych, pobudzanie wyobraźni poprzez edukację plastyczną i zdobycie nowych umiejętności w pracy z metalem i gliną. Na tych warsztatach będzie można nauczyć się tworzyć w glinie rzeźby ryb i abstrakcyjnych stworzeń wodnych lub smoków. Iławie brakuje miejsca, w którym mogłyby rozwijać swoje zainteresowania i pasje plastyczne osoby w różnym wieku. Realizacja tego projektu umożliwi wyłonienie spośród mieszkańców osób zainteresowanych rozwojem plastycznym i kontynuację  swych pasji podczas kolejnych warsztatów a może nawet cyklicznych spotkań w pracowni plastycznej przy ICK.
  Tematyka warsztatów pozytywnie wpłynie na wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców, którym brakuje obiektu  nadającego miastu indywidualny charakter i wyróżniającego je od innych miast, obiektu, którego turyści pragnęliby podziwiać. Być może projekt ten będzie krokiem do powstania takiego obiektu, rzeźby, z którym Iława mogłaby się utożsamić.
Uwieńczeniem warsztatów będzie wernisaż wystawy zorganizowany w wieży ciśnień. To bardzo ważne, by wielogodzinny i wieloetapowy  proces twórczy  podsumować a efekty w postaci rzeźb stworów wyeksponować w odpowiednim miejscu. Wystawa byłaby odwiedzana przez szkoły i stanowiłaby wartość edukacyjną i kulturalną. Produktem edukacyjnym będzie również materiał fotograficzny dokumentujący proces powstawania rzeźb w metalu i ceramice oraz połączenie obu technik.
Korzyści:
-rozszerzenie oferty miasta
-pobudzenie aktywności różnych grup społecznych na polu kultury
-rozwój osobisty i zawodowy uczestników zajęć korzystających z zakupionego sprzętu
-rozwój relacji międzyludzkich oraz podniesienie jakości życia społecznego poprzez integrację i tworzenie wspólnych celów
-pozytywne skutki terapeutyczne wśród osób i pandemię
-zwiększenie szans na rynku pracy dla uczestników zajęć, młodzieży aspirującej do szkół plastycznych zamierzających zajmować się sztuką zawodowo

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

Warsztaty  odbędą się w czasie dogodnym zarówno dla artystów jak i mieszkańców, cyklicznie od wiosny do jesieni w różnych grupach wiekowych. Poziom trudności będzie dostosowany do wieku uczestników.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

0 zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1materiały z zakresu metaloplastyki na warsztaty 1 500 zł
2glina i szkliwa na warsztaty i rzeźbę2 500 zł
3migomat - narzędzie do spawania3 000 zł
4piec do ceramiki15 000 zł
5wynagrodzenie dla artystów za prowadzenie warsztatów 8 000 zł
Łącznie: 30 000 zł