projekt nr 8

8. Daj Śmieciom Kosza!


Lokalizacja

Ciągi ulic:
-Dąbrowskiego (do skrzyżowania z ul. Polną)
-Sobieskiego (od sklepu Bam Bam do skrzyżowania z ul. Mickiewicza),
-Jagiellończyka,
-Kopernika i na parkingu przy targowisku miejskim,
-Na ciągach pieszo - rowerowych wzdłuż Iławki, Dużego Jezioraka i przy Bulwarze Jana Pawła II

Dodatkowo 11 stacji do segregacji odpadów:
-Na plaży miejskiej przy ul. Kajki "Dzika"  oraz parkingu przy plaży - 3 szt.
-Na plaży przy ul Chodkiewicza "Prawdziwka" -2 szt.
-Na plaży przy ul. Jana brzechwy "Skarbek" - 1 szt.
- Przy targowisku miejskim - 2 szt.
- Na Wyspie Młyńskiej - 1 szt.
- Przy lasku miejski koło stadionu -1 szt.
- Na placu im Iławskich Kolejarzy - 1 szt.

Skrócony opis propozycji projektu

Zakup i posadowienie nowych koszy na śmieci oraz 11 stacji do segregacji odpadów, w celu utrzymania czystości w przestrzeni publicznej, ochrony środowiska i podniesienia walorów rekreacyjno - turystycznych  miasta Iławy. Rozlokowanie dodatkowych, lub wymiana na nowe kosze na śmieci o większych walorach estetycznych, lepiej wpisujących się w krajobraz miasta. Kosze wielkością i kształtem dobrane do lokalizacji i krajobrazu i  uniemożliwiające zostawianie w nich dużych odpadów komunalnych.

Opis projektu

Zakup i posadowienie nowych koszy na śmieci oraz 11 stacji do segregacji odpadów.  Uzupełnienie  wybranych ciągów ulic nowymi koszami, wymiana starych koszy o złym stanie estetycznym na nowe, w celu dbania o czystość miasta, ochronę środowiska jak i odbudowy wizerunku miasta czystego na tle pozostałych. Kosze  uliczne dobrane tak, aby lepiej komponowały się z krajobrazem, a jednocześnie by uniemożliwić pozostawianie w nich odpadów komunalnych. Typ koszy i stacji do segregacji oraz  ich poszczególne rozlokowanie  zostanie uzgodnione z UM Iława, w celu zachowania spójności architektonicznej oraz w celu ułatwienia cyklu utrzymaniowego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

Zgłaszający projekt w oparciu o konsultacje społeczne uznaje, że w wymienionych lokalizacjach istnieje zbyt mała liczba koszy na śmieci lub nie znajdują się żadne, co skutkuje zaśmiecaniem ulic i trawników.  Dodatkowo stan estetyczny niektórych pojemników negatywnie wpływa na wizerunek miasta. Wysoka jakość estetyki przestrzeni publicznej to jeden z najważniejszych cech przyjaznego mieszkańcom i turystom miasta. Porozrzucane  po trawnikach i chodnikach odpady wpływają z jednej strony negatywnie na samopoczucie mieszkańców,  z drugiej tworzą niekorzystny obraz miasta w oczach przyjezdnych jako miejsca źle zarządzanego. Odpowiednio trwałe i racjonalnie rozmieszczone kosze  ograniczą zjawisko wyrzucania odpadków przez przechodniów wprost na ziemię. Pomogą utrzymać ulice miasta w czystości, zwłaszcza w weekendy kiedy kosze nie są opróżniane, a jednocześnie lawinowo rośnie ilość generowanych odpadków przez miłośników wieczornych spotkań towarzyskich
Na szczególną uwagę zasługuje zbyt mała liczba koszy na śmieci przy ciągach pieszo-rowerowych nad Dużym Jeziorakiem. Miejsca takie jak to są rekreacyjną wizytówką miasta, a bywa że kosze na śmieci oddalone są od siebie o ok. 400-500m. W takich lokalizacjach kosze powinny być zawsze w zasięgu wzroku dla spacerujących.
Korzystając z istnienia Budżetu Obywatelskiego zgłaszający bierze pod uwagę wymianę istniejących koszy betonowych przy ciągach pieszo - rowerowych na terenach o podwyższonej wartości turystycznej na żeliwne, lub stalowo-drewniane, cieszące się większymi walorami estetycznymi i lepiej komponującymi się w krajobraz.
Stacje do segregowania odpadów w miejscach gdzie często gromadzą się ludzie pomogą nie tylko utrzymać czystość i zadbać o środowisko, ale także realnie zacząć budować wizerunek Miasta Iławy jako przyjaznemu środowisku, oraz odnowić utracony wizerunek czystości na tle całego regionu

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

Dostępne cały czas

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

na podstawie uchwały budżetowej - szacowane koszty obsługi ok 10 tys zł/rok

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kosz uliczny z daszkiem (montowany do podłoża lub na latarni lub na słupku) 35-40l - ok. 50- 60 szt. (Zależne od wybranego przez UM Iława modelu)37 200 zł
2transport i posadowienie koszy9 000 zł
3Stacja do segregacji odpadów 5x80L - 11 szt.59 400 zł
4transport i posadowienie stacji1 650 zł
5Kosz uliczny z daszkiem lub ograniczonym wsypem 80-120l żeliwny lub stalowy lub stalowo-drewniany- od 25 do 100 szt. (Zależne od wybranego przez UM Iława modelu)120 000 zł
6transport i posadowienie koszy6 325 zł
Łącznie: 233 575 zł