projekt nr 12

12. ,,Potańcówki dla Iławskich Seniorów "


Lokalizacja

Miejscem realizacji zabaw tanecznych będzie Miasto Iława. W przypadku realizacji imprez zamkniętych będą to lokale należące do zasobów Gminy Iławy.

Skrócony opis propozycji projektu

Projekt skierowany jest do iławskich seniorów szukających rozwiązań na aktywne zagospodarowanie czasu wolnego tj. wspólną zabawę, integrację i taniec. Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-ruchowa oraz wspólne spędzanie czasu wolnego przez mieszkańców Iławy.

Opis projektu

W ramach realizacji zadania planuje się przeprowadzenie do 5  nieodpłatnych dla uczestników imprez tanecznych w tym: do 3 potańcówek na wolnym powietrzu oraz do 2 w lokalach zamkniętych będących w zasobach Miasta Iławy.
Organizatorem ,, Potańcówek dla Seniorów Iławskich" będzie Iławskie Centrum Kultury przy współpracy z Iławskim Klubem Seniora. W ramach kosztów organizacyjnych zadania planuje się pokrycie kosztów zespołu muzycznego, zapewnienie niezbędnego bezpieczeństwa sanitarnego na potańcówkach w tym: zakup maseczek, płynów dezynfekujących dla uczestników( w razie potrzeby) oraz zapewnienie ratownika medycznego. Organizator imprez tanecznych zobowiązany będzie do podpisania umowy z zespołami muzycznymi, które w ramach wykonanego zadania zapewnią pełną obsługę techniczną i uiszczą składki dla ZAIKS-u.
W związku z przewidywanym dużym zainteresowaniem zabawami tanecznymi przez mieszkańców Iławy, niezbędne będzie zapisanie się do organizatora imprez. Do sprawnej realizacji zadania zostanie stworzony regulamin dla uczestników. O dostaniu się na zabawę,będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Promocja projektu polegać będzie na zamieszczeniu informacji o imprezach oraz terminach realizacji na stronie internetowej Iławskiego Centrum Kultury, stronie Facebook Klubu Seniora oraz w innych dostępnych miejscach.
Ewaluacja zadania polegać będzie na monitorowaniu frekwencji oraz liczby osób zainteresowanych.
Wychodząc na przeciw mieszkańcom Iławy planujemy zorganizować spotkanie otwarte celem omówienia potrzeb pod względem wyboru zespołów muzycznych oraz kwestii organizacyjnych zadania. W spotkanie zaangażowany zostanie Iławski Klub Seniora oraz wszystkie chętne osoby, celem stworzenia wspólnej oferty.

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno- ruchowa mieszkańców Iławy, poprzez organizację zabaw tanecznych. Realizacja projektu ma na celu integrację społeczną mieszkańców miasta, rehabilitację poprzez taniec oraz wspólną zabawę. Z przeprowadzonych rozmów i konsultacji ze środowiskami senioralnymi wynika, iż w Iławie brakuje osobom starszym potańcówek, czy dancingów ,,jak za dawnych lat" Wychodząc naprzeciw potrzebom, pragniemy stworzyć dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miejsce, gdzie przy dobrym zespole muzycznym będą mieli możliwość potańczyć, pośpiewać, oraz wspólnie spędzić czas wolny. ponadto chcemy zapraszać zespoły zgodnie z zainteresowaniami mieszkańców.
Znaczącym problemem, z jakim spotykają się seniorzy to samotność oraz brak zorganizowanego czasu wolnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom, chcemy stworzyć seniorom miejsce do wspólnej integracji, spędzania wolnego czasu oraz podejmowania wspólnych inicjatyw. Uważamy, że realizacja projektu będzie odpowiedzią na potrzeby seniorów zamieszkałych w Iławie, co przyczyni się do poprawy relacji społecznych oraz kondycji  zdrowotnej.

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

Wszelkie informacje o dostępności projektu na wydarzenie dla mieszkańców Iławy znajdować się będzie w Iławskim Centrum Kultury, w Klubie Seniora funkcjonującym w Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Wiejska 2D, na stronach internetową ICK i Fb Klubu Seniora oraz innych dostępnych miejscach.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

Szacowany koszt utrzymania i eksploatacji zostanie pokryty w ramach kosztów organizacji zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Organizacja zabaw tanecznych( koszty obsługi, zespołu muzycznego, ratownika medycznego,zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego)30 000 zł