projekt nr 1

1. Park rekreacyjny przy ul. Szeptyckiego


Lokalizacja

ul. Szeptyckiego

Skrócony opis propozycji projektu

Park rekreacyjny będzie obejmował siłownię plenerową, atrakcyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży, stanowiska do gry w szachy oraz nowoczesne leżaki miejskie. Dla bezpieczeństwa korzystających przewidziane zostało przyłączenie się do monitoringu miejskiego. Park ten stanie się atrakcją dla użytkowników w każdym wieku.

Opis projektu

Park rekreacyjny będzie obejmował siłownię plenerową, atrakcyjny plac zabaw dla dzieci i młodzieży, stanowiska do gry w szachy oraz nowoczesne leżaki miejskie. Dla bezpieczeństwa korzystających przewidziane zostało przyłączenie się do monitoringu miejskiego. Park ten stanie się atrakcją dla użytkowników w każdym wieku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

Z parku korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy. Będzie to urozmaicenie ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Iławki. Zaproponowane miejsce znajduje się w centrum miasta, w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych (ul. Szeptyckiego, ul. Jagiellończyka, ul. Kościuszki, ul. Westerplatte i ul. Narutowicza).

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

Ogólnodostępne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Siłownia plenerowa30 000 zł
2Urządzenia zabawowe dla dzieci63 000 zł
3Zamontowanie kamery monitoringu20 000 zł
4Leżaki miejskie 6 szt.9 000 zł
5Stoliki szachowe podwójne 3 szt.8 000 zł
6Nawierzchnie pod urządzenia i inne elementy zagospodarowania terenu20 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Załączniki