projekt nr 5

5. Aleja kasztanowa przy ul. Ziemowita w Iławie


Lokalizacja

Ulica Ziemowita w Iławie,

Skrócony opis propozycji projektu

Wykonanie nasadzeń drzew liściastych w ilości 40szt w linii pasa drogowego wzdłuż ulicy Ziemowita w Iławie, które będą stanowiły naturalną barierę dla pobliskich zabudowań jedno i wielorodzinnych przed zanieczyszczeniami i hałasem pochodzącym z powstającej dzielnicy przemysłowej.

Opis projektu

Nasadzenie drzew liściastych np. kasztanowców zwyczajnych, brzozy lub lipy. Pace obejmują wykonanie „Projektu zieleni” wraz z dokonaniem konsultacji społecznych oraz uzgodnień z dendrologiem w zakresie doboru odpowiednich drzew, które gwarantowałyby szybki wzrost, dobrą kondycję oraz żywotność nasadzeń.  Prace obejmują dostawę drzew o obwodzie pnia min gr. 14 cm na wysokości 1,00m wraz z zadołowaniem, obłożeniem korą oraz opalikowaniem zabezpieczającym i pielęgnacją, odtworzeniem w pierwszym roku od nasadzenia zieleni.

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

Wykonanie nasadzeń drzew liściastych w znacznym stopniu poprawi jakość życia wszystkich mieszkańców osiedla Ostródzkiego i Piastowskiego bez względu na wiek i status społeczny oraz będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców bez ograniczeń. Nasadzenia będą stanowiły naturalną barierę akustyczną dla zabudowy jedno i wielorodzinnej, oddzielającą zabudowę mieszkalną od strefy przemysłowej. Na chwilę obecną nie ma żadnej naturalnej lub sztucznej bariery powodującej wyciszenie hałasu wytwarzanego przez Zakład Produkcyjny zlokalizowany przy ul. Ziemowita. Hałas wydawany przez Zakład Produkcyjny jest o wysokim natężeniu i sile co zaburza ciszę i mir domowy właścicielom i najemcom okolicznych lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej jak i domach jednorodzinnych. Proponowana aleja nawiązuje do historii osiedla, do którego prowadziła aleja kasztanowców, która podczas prac związanych z remontem drogi krajowej Nr 16 została wycięta i nie została odtworzona po zakończeniu prac.

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

Wykonanie nasadzeń w znacznym stopniu poprawi jakość życia mieszkańców osiedla Ostródzkiego i Piastowskiego zarówno mieszkających w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej sąsiadującej ze strefą przemysłową. Inwestycja pozwoli na podniesienie walorów krajobrazowych otoczenia, a przed wszystkim zmniejszy hałas spowodowany pracą istniejącego zakładu produkcyjnego „Pol-Mak” oraz ograniczy możliwość przedostawania się nieprzyjemnych zapachów oraz zanieczyszczeń pochodzących z wyrzucanej pary z istniejącego zakładu jak i innych zakładów jakie powstaną w przyszłym czasie w strefie przemysłowej przy ul. Ziemowita.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt zieleni wraz z uzgodnieniami5 500 zł
2Zakup drzew (40szt) i innych materiałów 20 000 zł
3Robocizna - sadzenie drzew3 200 zł
4Robocizna – palikowanie i obłożenie korą2 000 zł
5Pielęgnacja zieleni w ciągu pierwszego roku5 000 zł
Łącznie: 35 700 zł