projekt nr 15

15. Realizacja spektaklu teatralnego "Urodziny u Rodziny"przez IGA Iławską Grupę Aktorską.


Lokalizacja

Kinoteatr "Pasja" ul.Niepodległości 13 a 
14-202 Iława

Skrócony opis propozycji projektu

Projekt dotyczy realizacji spektaklu przez IGA Iławską Grupę Aktorską zatytułowany "Urodziny u Rodziny". Będzie to komedia dotycząca relacji rodzinnych, które bywają zagmatwane i trudne. Grupa skrajnie odmiennych osobowości spotyka się raz do roku na urodzinach swojej krewnej co wywołuje mnóstwo zabawnych sytuacji.

Opis projektu

Projekt dotyczy realizacji spektaklu tzn. zatrudnienie reżysera, napisanie scenariusza, organizacji prób stolikowych, prób na scenie, opracowanie projektu scenografii, kostiumów, charakteryzacji, wypromowanie spektaklu, organizacja oprawy muzycznej, zakupienie rekwizytów, opłacenie obsługi technicznej
(akustyk, oświetleniowiec, technik). Chcielibyśmy umożliwić mieszkańcom Iławy i okolicznych miejscowości powiatu iławskiego kontaktu ze sztuką teatralną. Naszym celem jest wzbogacenie stałej oferty kulturalnej miasta poprzez wspieranie uczestnictwa mieszkańców Iławy i okolicznych miejscowości w życiu kulturalnym. Uważamy, że popularyzowanie sztuki teatru naszej pasji na terenie charakteryzującym się znacznym brakiem działalności artystycznej w tej dziedzinie jest bardzo ważne. Jednocześnie mamy nadzieję, że zainspirujemy odbiorców do poszukiwań w zakresie wyrażania siebie, tworzenia i zainicjujemy budowanie repertuaru sceny kinoteatru.

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

Spektakl planujemy wystawić trzykrotnie aby umożliwić mieszkańcom Iławy i okolicznych miejscowości powiatu iławskiego kontakt za sztuką. Nasz projekt będzie wydarzeniem kulturalnym wzbogacającym ofertę kulturalną miasta. Chcemy aby scenariusz został napisany w sposób przystępny dla widza. Uważamy, że w naszym mieście brakuje tego typu wydarzeń i działalności. Szczególnie jest to przeszkoda dla osób nisko zarabiających lub niezarabiających, które w ogóle nie mają dostępu do wydarzeń kulturalnych odbywających się w większych miastach. Nasz projekt byłby wystawiany w Iławie na miejscu oraz bezpłatnie. Naszym celem jest popularyzowanie sztuki teatru, inspirowanie odbiorców, dostarczanie emocji, radości. Mamy nadzieję, ze zaciekawiliśmy swoim pomysłem i będziemy mieli możliwość na realizację.

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

Naszą grupę docelową stanowić będą głównie mieszkańcy Iławy i okolicznych miejscowości powyżej 16 roku życia. To grupa zróżnicowana pod względem statusu majątkowego z przewagą osób nisko zarabiających lub niezarabiających. W wielu przypadkach ograniczone możliwości finansowe są przeszkodą w uczestnictwie w wydarzeniach kulturalnych poza Iławą w dużych miastach. Nasza oferta będzie bezpłatna. Ze względu na różnorodność naszej grupy docelowej zamierzamy uruchomić jak najwięcej dostępnych kanałów komunikacyjnych w zakresie promocji. Promocja wydarzeń i działań będzie odbywała się również na tablicach informacyjnych Iławskiego Centrum Kultury i Urzędu Miasta, poprzez portale społecznościowe Iławskiego Centrum Kultury. Zamierzamy też rozpowszechniać informacje o naszych działaniach poprzez zainteresowane współpracą stacje radiowe.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

Przy wsparciu Iławskiego Centrum Kultury- scena, energia, sprzęt techniczny, sprzątanie, obsługa szatni, wsparcie promocji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zatrudnienie reżysera10 000 zł
2Promocja2 000 zł
3Scenografia5 000 zł
4Obsługa techniczna (akustyk, oświetleniowiec, technik, oprawa muzyczna, Zaiks) wystawienie sztuki 3 razy5 000 zł
5Rekwizyty, charakteryzacja3 000 zł
Łącznie: 25 000 zł