projekt nr 18

18. MISTRZOWSKI RODZIC - Jak pomagać a nie przeszkadzać dziecku w sporcie


Lokalizacja

Centrum Aktywności Lokalnej
Ul. Wiejska 2D
14-200 Iława

Skrócony opis propozycji projektu

Cykl 4 szkoleń dla rodziców pragnących zdobyć wiedzę i narzędzia do wspierania dziecka w sporcie.
Dowiemy się m.in.:
jak postawa opiekuna wpływa na efektywność, motywację i satysfakcję dziecka?
jakie psychologiczne umiejętności i cechy warto budować i wspierać ?
jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o tym co stanowi wyzwanie?
Czym karmić młodego sportowca by prawidłowo się rozwijał?
Zajęcia prowadzone będą przez psychologa sportu i dietetyka.

Opis projektu

Cykl edukacyjny składał się będzie z czterech modułów:
Moduł 1. postawy rodzicielskie, role i rozpoznawanie trudności.
/- Prawidłowości rozwojowe i zagrożenia kolejnych etapów rozwoju kariery sportowej. Co może niepokoić? Jakie zachowania są typowe dla danej grupy wiekowej?; - Wpływ rodzica i trenera na rozwój mentalny zawodnika. Okiem psychologa sportu - jakie psychologiczne umiejętności i cechy warto budować i wspierać? - Jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o tym co stanowi wyzwanie? - Być blisko i wspierać  – O rolach i zadaniach  rodzica w sporcie dziecka, wpływ postawy opiekuna na efektywność, motywację i satysfakcję dziecka. Dziesięć kluczowym zaleceń skutecznego wspierania dziecka w sporcie/.

Moduł 2. fundamenty mentalnego przygotowania.
/Budowanie gotowości startowej i znaczenie dobrej rutyny przed występem. Jak rodzic może wesprzeć proces przygotowania do treningu i zawodów?; -O znaczeniu dobrych myśli i sposobach na poradzenie sobie z niekorzystnym dialogiem wewnętrznym. Ćwiczenia sprzyjające budowaniu korzystnych przekonań o sobie; Kreatywne wykorzystanie wyobrażeń w sporcie - Jak wyobraźnia może pomóc w przygotowaniu do zawodów? Pomysły na interwencje rodzica wykorzystujące pracę z wyobraźnią; - Koncentracja - Typy koncentracji i ćwiczenia wzmacniające skupienie na tym, co aktualnie istotne? Podejście do błędu i umiejętność „wyłączenia się” i „włączenia”/


Moduł 3. wyzwania i sytuacje trudne.
/Filary porozumienia -  Jak słuchać by dzieci chciały mówić, jak mówić by chciały słuchać? Chwalenie i krytykowanie - motywująca informacja zwrotna; - Dlaczego dzieci nie wierzą w siebie, nie walczą do końca, nie potrafią pokazać podczas rywalizacji tego, co wypracowały na treningach?; Fundamenty budowania poczucia własnej wartości u zawodnika oraz techniki i interwencje wzmacniające pewność siebie; -Radzenie sobie ze stresem - rozpoznanie schematu reagowania na stres, techniki radzenia sobie z nich dedykowane dla młodego zawodnika. Co może zrobić rodzic, w sytuacji nadmiernego napięcia psychofizycznego dziecka?; Jak pomóc dzieciom radzić sobie z silnymi emocjami? Czy i jak reagować na silne emocje u dzieci? Rzecz o funkcji emocji i sposobach ich wyrażania/


Moduł 4. Zasady żywienia młodych sportowców
/warsztat teoretyczny połączony będzie z praktycznym przygotowaniem wysokoodżywczych przekąsek/

Każdy moduł będzie trwał 6 godzin

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

Na terenie miasta Iławy działa bardzo dużo grup sportowych prowadzących zajęcia dla dzieci w różnym wieku. Około 3000 dzieci zamieszkałych Iławę będących w wieku szkolnym uczęszcza na zajęcia sportowe różnych dyscyplin, m.in.:  zajęcia żeglarskie, zajęcia pływackie, zajęcia piłki nożnej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego, tańca nowoczesnego, tańca towarzyskiego, karate, wioślarstwa

Rodzice nie są w żaden sposób przygotowani by odpowiednio wspierać dziecko w rozwijaniu swoich pasji. W Iławie nie ma miejsca gdzie rodzice mogą nieodpłatnie wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze w tym zakresie.

Uczestnictwo w warsztatach umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności psychologicznych. Omawiane techniki i ćwiczenia są  sposobem budowania dobrej relacji z dzieckiem, szansą na lepsze podążenie za jego potrzebami i dają możliwość zrozumienia i pomocy w przepracowaniu wielu mentalnych trudności. W trakcie jego trwania rodzice będą mieli  możliwość wypracowania konkretnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania przed jakimi stają w sporcie dziecka.

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

Cykl edukacyjny będzie skierowany do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zamieszkujących miasto Iława, pragnących zdobyć wiedzę i narzędzia pomocne we wspieraniu dziecka w sporcie.

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w okresie luty-maj 2020 (sobota) w godzinach 10.30-16.30.

Udział w  zajęciach będzie nieodpłatny.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

nie dotyczy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wynagrodzenie psychologa sportu oraz dietetyka 6 000 zł
2wynajem sali na potrzeby warsztatów kulinarnych (6 godz. x 50 zł)300 zł
3wynajem sali na potrzeby warsztatów (18 godz. x 40 zł)720 zł
4art. spożywcze na przerwy kawowe (4 spotkania x 250 zł)1 000 zł
Łącznie: 8 020 zł