projekt nr 18

18. MISTRZOWSKI RODZIC - Jak pomagać a nie przeszkadzać dziecku w sporcie


Lokalizacja

Centrum Aktywności Lokalnej
Ul. Wiejska 2D
14-200 Iława

Skrócony opis zadania

Cykl 4 szkoleń dla rodziców pragnących zdobyć wiedzę i narzędzia do wspierania dziecka w sporcie.
Dowiemy się m.in.:
jak postawa opiekuna wpływa na efektywność, motywację i satysfakcję dziecka?
jakie psychologiczne umiejętności i cechy warto budować i wspierać ?
jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o tym co stanowi wyzwanie?
Czym karmić młodego sportowca by prawidłowo się rozwijał?
Zajęcia prowadzone będą przez psychologa sportu i dietetyka.

Opis projektu

Cykl edukacyjny składał się będzie z czterech modułów:
Moduł 1. postawy rodzicielskie, role i rozpoznawanie trudności.
/- Prawidłowości rozwojowe i zagrożenia kolejnych etapów rozwoju kariery sportowej. Co może niepokoić? Jakie zachowania są typowe dla danej grupy wiekowej?; - Wpływ rodzica i trenera na rozwój mentalny zawodnika. Okiem psychologa sportu - jakie psychologiczne umiejętności i cechy warto budować i wspierać? - Jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o tym co stanowi wyzwanie? - Być blisko i wspierać  – O rolach i zadaniach  rodzica w sporcie dziecka, wpływ postawy opiekuna na efektywność, motywację i satysfakcję dziecka. Dziesięć kluczowym zaleceń skutecznego wspierania dziecka w sporcie/.

Moduł 2. fundamenty mentalnego przygotowania.
/Budowanie gotowości startowej i znaczenie dobrej rutyny przed występem. Jak rodzic może wesprzeć proces przygotowania do treningu i zawodów?; -O znaczeniu dobrych myśli i sposobach na poradzenie sobie z niekorzystnym dialogiem wewnętrznym. Ćwiczenia sprzyjające budowaniu korzystnych przekonań o sobie; Kreatywne wykorzystanie wyobrażeń w sporcie - Jak wyobraźnia może pomóc w przygotowaniu do zawodów? Pomysły na interwencje rodzica wykorzystujące pracę z wyobraźnią; - Koncentracja - Typy koncentracji i ćwiczenia wzmacniające skupienie na tym, co aktualnie istotne? Podejście do błędu i umiejętność „wyłączenia się” i „włączenia”/


Moduł 3. wyzwania i sytuacje trudne.
/Filary porozumienia -  Jak słuchać by dzieci chciały mówić, jak mówić by chciały słuchać? Chwalenie i krytykowanie - motywująca informacja zwrotna; - Dlaczego dzieci nie wierzą w siebie, nie walczą do końca, nie potrafią pokazać podczas rywalizacji tego, co wypracowały na treningach?; Fundamenty budowania poczucia własnej wartości u zawodnika oraz techniki i interwencje wzmacniające pewność siebie; -Radzenie sobie ze stresem - rozpoznanie schematu reagowania na stres, techniki radzenia sobie z nich dedykowane dla młodego zawodnika. Co może zrobić rodzic, w sytuacji nadmiernego napięcia psychofizycznego dziecka?; Jak pomóc dzieciom radzić sobie z silnymi emocjami? Czy i jak reagować na silne emocje u dzieci? Rzecz o funkcji emocji i sposobach ich wyrażania/


Moduł 4. Zasady żywienia młodych sportowców
/warsztat teoretyczny połączony będzie z praktycznym przygotowaniem wysokoodżywczych przekąsek/

Każdy moduł będzie trwał 6 godzin

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania oraz jego beneficjenci

Na terenie miasta Iławy działa bardzo dużo grup sportowych prowadzących zajęcia dla dzieci w różnym wieku. Około 3000 dzieci zamieszkałych Iławę będących w wieku szkolnym uczęszcza na zajęcia sportowe różnych dyscyplin, m.in.:  zajęcia żeglarskie, zajęcia pływackie, zajęcia piłki nożnej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego, tańca nowoczesnego, tańca towarzyskiego, karate, wioślarstwa

Rodzice nie są w żaden sposób przygotowani by odpowiednio wspierać dziecko w rozwijaniu swoich pasji. W Iławie nie ma miejsca gdzie rodzice mogą nieodpłatnie wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze w tym zakresie.

Uczestnictwo w warsztatach umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności psychologicznych. Omawiane techniki i ćwiczenia są  sposobem budowania dobrej relacji z dzieckiem, szansą na lepsze podążenie za jego potrzebami i dają możliwość zrozumienia i pomocy w przepracowaniu wielu mentalnych trudności. W trakcie jego trwania rodzice będą mieli  możliwość wypracowania konkretnych rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania przed jakimi stają w sporcie dziecka.

Informacja o dostępności zadania dla mieszkańców Gminy Miejskiej Iława w przypadku jego realizacji

Cykl edukacyjny będzie skierowany do rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym zamieszkujących miasto Iława, pragnących zdobyć wiedzę i narzędzia pomocne we wspieraniu dziecka w sporcie.

Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu w okresie luty-maj 2020 (sobota) w godzinach 10.30-16.30.

Udział w  zajęciach będzie nieodpłatny.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

nie dotyczy

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wynagrodzenie psychologa sportu oraz dietetyka 6 000 zł
2wynajem sali na potrzeby warsztatów kulinarnych (6 godz. x 50 zł)300 zł
3wynajem sali na potrzeby warsztatów (18 godz. x 40 zł)720 zł
4art. spożywcze na przerwy kawowe (4 spotkania x 250 zł)1 000 zł
Łącznie: 8 020 zł