projekt nr 22

22. „75 lat Jezioraka Iława” - jubileusz na Stadionie Miejskim w Iławie


Lokalizacja

Stadion Miejski w Iławie, ul. Sienkiewicza 1

Skrócony opis propozycji projektu

„75 lat Jezioraka Iława” – to ciąg wydarzeń sportowych zbiegających się z jubileuszem klubu sportowego Jeziorak Iława. Z okazji tego wydarzenia zaplanowane zostały imprezy plenerowe, mecz piłkarski z atrakcyjnym przeciwnikiem i inne wydarzenia towarzyszące.

Opis projektu

Celem przedsięwzięcia jest aktywizowanie mieszkańców Iławy poprzez pielęgnowanie wartości rodzinnych w ramach aktywnego spotkania pokoleń różnych sekcji klubu, zarządu oraz kibiców. Atrakcje zostaną stworzone z myślą o wspólnej rekreacji dzieci i dorosłych w plenerze, w oparciu o piknik, animacje i rywalizację sportową. Mają zapewnić iławianom rozrywkę, być okazją do spędzenia czasu w gronie rodzinnym i zbliżenia się do społeczności klubu.

Przez cały dzień Stadion Miejski w Iławie stanie się miejscem, które zgodnie z ideą otwartości klubu połączy środowisko sportowe z aktywizacją mieszkańców. Dobór planowanych zajęć jest nastawiony na wiele dziedzin tak, aby jak największa ilość uczestników mogła zetknąć się z bogatą historią klubu, które powinny być dla nich odkryciem i zachętą do dalszych aktywizacji i uczestnictwa w sportowym życiu miasta.

Z racji na przypadającą 75 rocznicę działalności klubu sportowego Jeziorak Iława część wydarzeń będzie miała charakter jubileuszowy. W takim duchu planowany jest główny mecz pierwszej drużyny z atrakcyjnym przeciwnikiem, ale też inne działania w ramach projektu. Przewidziane jest między innymi wydanie okolicznościowych gadżetów klubowych takich jak: proporczyki, koszulki, szale, wpinki, smycze.

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

Uczczenie ważnego jubileuszu 75-lecia klubu sportowego Jeziorak Iława powinno odbywać się w duchu bogatej tradycji sportowej klubu. Od 75-ciu lat to właśnie na Stadionie Miejskim koncentruje się sportowe życie miasta oraz największego klubu sportowego w Iławie, który obecnie jako Stowarzyszenie kontynuuje tradycje rozpoczęte 6 grudnia 1945 roku. Jubileusz 75-lecia Jezioraka Iława jest odświeżoną formułą tego samego założenia – zaangażowanie mieszkańców zarówno w przygotowania jak i realizację projektu, co ma istotny wpływ na pozytywny odbiór całego przedsięwzięcia. Celem projektu jest przede wszystkim spotkanie - dialog ze społecznością lokalną i otwarciem młodych ludzi na sport. W tej edycji ważne jest również podkreślenie bogatej tradycji największego klubu sportowego w Iławie, w którym obecnie sport uprawia ponad 400 zawodników różnych sekcji.

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

„75 lat Jezioraka Iława” – jubileusz na Stadionie Miejskim w Iławie to całodniowy ciąg wydarzeń sportowych powiązany z aktywizacją i integracją mieszkańców. Z założenia każde z nich jest dostępne dla wszystkich chętnych osób, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych mieszkańców miasta. Impreza otwarta, nieodpłatna dla wszystkich mieszkańców w godz. 11:00 – 20:00

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

Wydarzenie jednodniowe

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1okolicznościowe pamiątki: proporczyki, koszulki, szale, wpinki, smycze10 000 zł
2obsługa sędziowska2 000 zł
3obsługa medyczna1 000 zł
4posiłek dla zaproszonych gości5 000 zł
5darmowy grill dla mieszkańców5 000 zł
6oprawa imprezy, dekoracje, nagrody7 000 zł
7ochrona imprezy masowej – mecz na głównej płycie stadionu20 000 zł
Łącznie: 50 000 zł