projekt nr 24

24. Lekkoatletyczny sprzęt sportowy


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Iławie  ul. Wiejska 11 14-200 Iława

Skrócony opis propozycji projektu

Zakup sprzętu sportowego służącego rozwijaniu potencjału sekcji lekkoatletycznej dla  dzieci z iławskich szkół, krzewienie kultury fizycznej oraz ducha olimpijskiego, a także szukaniu i wspieraniu naturalnych talentów lekkoatletycznych   oraz niezrzeszonych amatorów uprawiających sport rekreacyjnie.

Opis projektu

W Iławie bardzo prężnie rozwija się sekcja lekkoatletyki, ale również jest bardzo wielu biegaczy-amatorów, w związku z czym sprzęt umożliwi rozwijanie pasji mieszkańców zarówno młodszych jak i starszych oraz umożliwi rozwój sprawności fizycznej tychże osób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji propozycji projektu oraz jego beneficjenci

W Iławie w 2018 roku została wskrzeszona sekcja lekkiej atletyki, którą prowadzi Aneta Ostanek. Od 2016 roku Aneta Ostanek prowadzi również zajęcia w ramach programu Lekkoatletyka dla każdego! dla dzieci klas IV-VI. W Iławie realizowane są również zajęcia dla dzieci z klas I-III. Program zrzesza dzieci z różnych szkół gminy i miasta Iława. Obecnie grupa dzieci z klas IV-VI liczy 25 dzieci regularnie uczęszczających na zajęcia, natomiast grupa z sekcji LA Orka Iława Athletics liczy 10 zawodników. Dzieci i młodzież godnie reprezentują miasto na arenie wojewódzkiej, międzywojewódzkiej oraz Polski, zdobywając wysokie rezultaty oraz miejsca. Zainteresowanie lekkoatletyką z roku na rok rośnie, dzięki czemu dzieci rozwijają swoją pasję oraz poprawiają swoją sprawność fizyczną, a udział zawodników w rożnych zawodach lekkoatletycznych to promocja miasta. Dofinansowanie z budżetu miejskiego nie jest wystarczające, by móc wyposażyć sekcję w niezbędny sprzęt do trenowania różnych konkurencji lekkoatletycznych, a posiadany sprzęt jest niewystarczający. Budżet na 2019 rok okazał się zbyt niski, by wyjeżdżać na wszystkie zawody w okolicy. Tylko dzięki wsparciu ze strony rodziców zawodników oraz dzięki bardzo dobrym relacjom z klubami lekkoatletycznymi z pobliskich miejscowości zawodnicy brali udział w większości zaplanowanych zawodach. Ponadto przez wiele lat warunki do trenowania lekkiej atletyki w Iławie poprawiły się w bardzo niewielkim stopniu. Zawodnicy nie mogą realizować w pełni swoich pasji, ponieważ brak odpowiedniego wyposażenia uniemożliwia realizację treningów w niektórych konkurencjach lekkoatletycznych, takich jak np. skok wzwyż. Sprzęt zakupiony z Iławskiego Budżetu Obywatelskiego będzie służył mieszkańcom Iławy przez kilka, a nawet kilkanaście lat.

Informacja o dostępności propozycji projektu dla mieszkańców Iławy w przypadku jego realizacji

Ze względu na swoją specyfikę, sprzęt jest ukierunkowany na konkurencje lekkoatletyczne, będzie wykorzystywany pod nadzorem wykwalifikowanych nauczycieli wychowania fizycznego oraz trenerów, korzystać będą z niego uczniowie szkoły, uczestnicy programu Lekkoatletyka dla każdego, zawodnicy LA Orka Iława Athletics a także nieformalne grupy sportowe działające w naszym mieście. Sprzęt będzie udostępniany bezpłatnie.

Szacowane roczne koszty utrzymania, eksploatacji np. energia, sprzątanie, demontaż, konserwacja, obsługa, itp.

Brak kosztów dodatkowych, konserwacja, naprawy, przechowywanie po stronie sekcji LA Orka Iława Athletics

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zeskok do skoku wzwyż z kołderką8 000 zł
2Stojaki do skoku wzwyż1 600 zł
3Poprzeczka do skoku wzwyż400 zł
4Bloki startowe (4 szt.)1 000 zł
5Płotki lekkoatletyczne regulowane (15 szt.)5 000 zł
6Płotki treningowe składane (20szt.)350 zł
7Piłki lekarskie (10 szt.)700 zł
Łącznie: 17 050 zł